E- bryggen hatt fått nye utriggere og er klar til bruk