E- bryggen hatt fått nye utriggere og er klar til bruk

Båter som flyttet til D- bryggen mens vi skiftet utriggere på E-bryggen kan nå flytte tilbake til de samme båtplassnumrene.

Alle fortøyninger som ikke ble fjernet fra de gamle utriggere, henger på gjerdet innerst i havnen.