Dugnad vår og høst 2021

Dugnad vår og høst 2021

Generell info om dugnad i Stavanger Seilforening

Stavanger Seilforening blir i stor grad drevet på dugnad:

 • Styret, 6 medlemmer og 8- 10 møter i året og kontinuerlig arbeid.
 • Trening og opplæringskomite, 3 medlemmer, møter ca to ganger pr. mnd.
 • Krangjeng, 7 medlemmer, løfter ca 150 båter i året og bidrar med ca 400 000,- i inntekt for foreningen.
 • Langøykomite, 4 medlemmer, drifter Langøy med vedlikehold og planlegging. 
 • Kontrollutvalget, 4 medlemmer, 6 møter.
 • Regattakomite, 2 medlemmer, bistår adm. 
 • Medlemmer som stiller på planlagte dugnader.
 • Medlemmer som utfører dugnad uten å bli satt til konkrete oppgaver. 

Hvordan løser vi dette i 2021 med corona?

 • Det vil ikke bli gjennomført fellesdugnader vår og høst 2021.
 • Dagligleder(DL) vil sitte på en liste med dugnadsoppgaver for Sølyst og Langøy. 
 • Medlemmer bes ta kontakt med DL fra og med etter påske for å få dugnadsoppgave. Ta kontakt dagen før du ønsker å utføre dugnad.
 • Medlemmer som spesifikt ønsker å utføre dugnad på Langøy bes ta kontakt med DL.

Hvem skal utføre dugnad?*

 • Senior medlemmer med fast båtplass på Sølyst og/ eller jolle på land i jollehavnen har dugnadsplikt** som kan gjennomføres enten på Sølyst eller Langøy. Den som ikke utfører dugnad må betale gebyr a 610,- for en dugnad eller 1220,- for to dugnader.*
 • Medlemmer uten båtplass på Sølyst men med sesongkort på Langøy har dugnadsplikt** på Langøy.*
 • Videre forventes at alle medlemmene årlig bidrar med dugnads innsats til generelt vedlikehold og arrangementer i foreningens regi.*

*(jf. organisasjonshåndboken vedtatt på årsmøtet)

** Med dugnadsplikt menes å utføre dugnad minimum 2 ganger pr. år.