Dugnad i havnen på Sølyst 25 og 26 april

Nå er det dugnadstid på Sølyst.

Mandag og tirsdag i uke 17 er du velkommen til innsats  i havnen.

Vi starter opp kl 17.00 som vanlig.