Dugnad på Langøy 12 sep

Har du vært på Langøy i sommer, har du sett at de nye flytebryggene ennå mangler noe på å bli ferdigstilt.

Bli med på å gjøre jobben ferdig og få utnyttet hele Langøys potensiale! Jo flere som deltar dess mer får vi utrettet.

Hilsen Langøy-komitéen

PS! Vi trenger også hjelp til vasking og vedlikehold, men bryggene har førsteprioritet.