Dugnad i havnen tirsdag 28. april kl 17.00

Dugnad i havnen tirsdag 28. april kl 17.00

Vi ønsker velkommen til dugnad i havnen på Sølyst tirsdag 28. april kl 17.00.

Oppgaver:

  • Vaske/spyle skipperstue og klubbhus.
  • Opprydding etter vinter/vinteropplag, (spesielt velkommen til de som har hatt båter på land i vinter)
  • Nummerskilt til C og D- brygge
  • Vaske, rense brygger
  • Kutte gress bak jollehavnen (ser gjerne noen voksne jolleseilere)
  • Generell vårrengjøring på foreningens område.