Dommer og arrangørkurs i Rogaland

Dommer og arrangørkurs i Rogaland

Helgen 26 – 28 januar 2018 arrangerer Rogaland Seilkrets kombinert Dommer II & Arrangør II kurs i Stavanger.

Per Jone Bakker vil holde kurset som vil bli kjørt så komprimert som mulig, to eller tre dager over en helg. 

Vi vurderer også en praktisk trening så snart det er båter på vannet så vi kan få det til. Slik trening kan være noen timer en lørdag eller en ukedag på vårparten. 

Vi vet det er stort behov for dommere og arrangører, og ber foreningene skaffe kandidater til dette kurset.

Enn så lenge ser vi ikke for oss at det trenger å være kursavgift. 

Ber dere dere vennligst melde kandidater til kurset til undertegnede snarest mulig.

 Mvh

Rune Kartveit

Leder Rogaland Seilkrets