Bruk KID når du betaler faktura fra SS

Når du betaler faktura sendt fra SS er det viktig at du skriver inn KID nr(markert i bildet med gult).

Hvis du ikke skriver inn KID nr, vil du motta purringer inntil adm. registrere din betaling manuelt.