Bommen er tilbake på plass

Bommen er tilbake på plass

Etter en lengre periode med reparasjon av kortleser m.v. er bommen nå montert og tilbake på plass.

Det er tidligere observert at enkelte har brukt ulike kreative metoder for å prøve å komme seg forbi bommen uten bruk av nøkkelkort eller dersom kortleser ikke virker. Det advares mot å prøve på dette da det kan medføre kostbare reparasjoner for foreningen. Benytt i så fall parkeringsplassene på utsiden av bommen langs veien.