Beredskapsdag i Stavanger seilforenings jollehavn 2020

Beredskapsdag i Stavanger seilforenings jollehavn 2020

I kuling fra sørøst torsdag 1. oktober var det tid for jollegruppens årlige ettermiddag med fokus på beredskap. Fra kl 17 til 19 var en stor andel av våre aktive jolleseilere på plass for å trene på aspekter rundt sikkerhet og nød på sjøen. Daglig leder Lars Ole Gudevang og trener Youssef Akrout var begge tilstede under øvelsen. Foreldre i jollegruppa stod for planlegging og gjennomføring. Det har tidligere år vært gjennomført ulike scenarioer som en har øvet på, men i år ble det valgt å gjøre en liten vri på opplegget for å involvere flest mulig av deltakerne. Etter en rask velkomst ved trener og en kort briefing ble deltakerne, 22 seilere fra alle Optimist- og Lasergruppene, delt inn i 4 grupper. De roterte så på å gjennomføre 4 stasjoner, hver av ca. 25 minutters varighet.

Beskrivelse av stasjonene

Stasjon 1:

Iført seiltøy og redningsvest hoppe i vannet, svømme over jollehavnssundet og tilbake og klatre opp på land via båt. I tillegg øve på å løfte person ut av vannet. Mål: Ved egen erfaring lære seg hvorfor det ikke er fornuftig å legge på svøm fra forlist båt. Lære teknikker for å løfte person ut av vannet.

Stasjon 2:

Med voksen ledsager få opplæring i og øvelse med å føre båt med motor. Seilerne fra 14 år og oppover førte trenerbåten(VSR), de under 14 år førte liten RIB med 5 hk påhengsmotor. Mål: Få opplæring i og introduksjon til å føre trenerbåt

Stasjon 3:

Opplæring og praktisk øvelse i varsling ved nød på sjøen med VHF-radio og mobiltelefon. Mål: Kunne ta kontakt med Kystradio (via kanal 16 og tlf.nr. 120) og nødetat ved hjelp av VHF og/eller mobiltelefon i en nødsituasjon på sjøen. Kunne uttrykke seg tydelig om hvem som tar kontakt, hvor man er og hva det gjelder.

Stasjon 4:

Opplæring og praktisk øvelse i hva man skal gjøre når man finner bevisstløs person, inkludert HLR (hjerte-lunge-redning). Mål: Lære retningslinjer for handling ved funn av bevisstløs/druknet person og øve på dette.

Det var også planlagt en stasjon nr. 5 i samarbeid med Redningsselskapet. Kveldens frivillige mannskap skulle komme med redningsskøyta og vise frem denne, men det ble dessverre forhindret på grunn av oppdrag. Det er mulig at det var noe uheldig at tidspunktet for beredskapsdagen var lagt til første dag av starten på årets hummefiskesesong(!). Vi vil uansett takke Redningsselskapet for samarbeidsviljen og håper at vi kan få besøk av redningsskøyta ved en annen anledning.

Øvelsen ble gjennomført i henhold til retningslinjer for forebygging mot spredning av Covid-19. Alle seilerne deltok med stor interesse og innlevelse på alle stasjonene. Det var mange strålende fjes og smil og latter til tross for de alvorlige temaene for dagen. Takk til alle deltakerne og spesielt stor takk for innsatsen til jolleseilerforeldrene Eric Franssen, Anders Hanevik, Leif Arne Andreassen, Marit Veholmen, Joar Lundal, Helge Jarle Sirum og Jorunn Sørensdotter Homme som var så sporty å stille som instruktører.

På vegne av dugnadsgjengen for Beredskapsdagen 2020,
Sven Håland

Bilder på Stavanger Seilforening sin Facebook side.