Båtplasstildelinger 2015

Båtplasstildelinger 2015

Søkerlisten for nye båtplasser i 2015 er nå stengt for flere registreringer.

Av de som alt har plass i havnen og søker om endret plass er det 23 søkere.

På listen for nye plasser i havnen er det 38 søkere.

Til sesongplass på bølgebryter er det 15 Expresser som ønsker plass.

Det er pr. jan 2015 registret 12 ledige plasser for ny tildeling.

Tildeling vil skje i løpet av februar/mars og kun de som får tildelt plass hører fra oss.

Til dere som vurderer å si opp båtplassen eller ønsker minsteavgift for 2015 er fristen for å melde fra om dette senest 1. februar 2015