Båthengere på Sølyst

Båthengere på Sølyst

Vi opplever en ny trend med parkering av båthengere i havnen på Sølyst. Vi gjør et forsøk på å ha plass til disse.

Det betinger at du som har båthengere med eller uten båt i stående i havnen og jollehavnen gir beskjed om dette til Tordis, samt at båthengeren blir tydelig merket med navn og telefonnr. Merket bør sitte lett synlig foran på hengeren.

De båter som er merket og registret på kontoret vil få påsatt en oblat. Hengere uten denne oblaten vil i løpet av kort tid bli fjernet for eiers regning.