Båthengere med og uten båt

Båthengere med og uten båt

Vi har begrenset med plass for hengere med og uten båter i. Dette gjelder både i Jollehavnen  og ved  «rundkjøringen » nede i Karen A. Sømmesvei. Vi ser stadig flere hengere/båter plassert uten at vi er blitt informert.

De som har innskuddsplass i havnen kan uten kostnad ha  båten i henger på land i vintersesongen. Andre båter som plasseres på land må innhente tillatelse på forhånd og vil bli belastet med en måndesavgift på kr 300.-.

Hengere som ikke er godkjent for plassering og ikke merket med navn vil bli fjernet for eiers regning.

NB. HUSK at ALT du oppbevarer i havnen på Sølyst skal være tydelig merket med navn og telefonnr.

I perioden november til mai  blir det byggeaktivitet fra masteskuret til pumpehuset.  Det vil da ikke bli anledning til parkering av biler eller henger/båt i dette område.