Båter som abonnerer på strøm

Båter som abonnerer på strøm

Vi har dessverre oppdaget at det har vært problemer med strøm på noen av bryggene. Ved sjekk i helgen viste det seg at det var gått sikringer som følge av for høyt forbruk hos enkelte båteiere. Disse ødelegger for alle andre som mister strømmen de har betalt for. Av denne grunn har vi sett oss nødt for å kople fra de som bruker svært mye strøm og langt over tillatt forbruk. Det presiseres at øvre grense for kontinuerlig forbruk er 500 watt og at det elektriske anlegget på Sølyst ikke er dimensjonert for høyere samlet belastning. Det vises også til reglene om bruk av strøm som en finner på hjemmesiden under Havn/ Bruk av strøm i havnen som alle skal være kjent med.