Avskrivingsregler for standard båtplass

 • Innbetaling kr 50 000
  • Ved innbetaling avskrives innbetalingen med 15 000*
  • De neste årene avskrives det med kr 4 375 pr år
  • Plasseier får tilbakebetalt iht. skjema under.
  • År 8 og videre får plasseier null kroner igjen hvis eier sier opp plassen

Avskrivingsregler for Expressplass

 • Innbetaling a kr 25 000 
  • Ved innbetaling avskrives innbetalingen med 7 500*
  • De neste årene avskrives det med kr 2 187 pr år
  • Plasseier får tilbakebetalt iht. skjema under.
  • År 8 og videre får plasseier null kroner igjen hvis eier sier opp plassen

Avskrivingsregler for stor båtplass med 

 • Innbetaling a kr 100 000
  • Ved innbetaling avskrives innbetalingen med 25 000*
  • De neste årene avskrives det med kr 4 375 pr år
  • Plasseier får tilbakebetalt iht. skjema under.
  • År 8 og til plasseier evt. Sier opp plassen får plasseier kr 40 000 igjen

*Brukes til kontinuerlig vedlikehold slik at alle har plasser har like fasiliteteter og uten at det kommer ytterlige ekstra kostnader ved vedlikehold

 

  År 0 År 0 År 1 År 2 År 3
  Innbetaling  2021 Utbetaling* 2021 Utbetaling* 2022 Utbetaling* 2023 Utbetaling* 2024
Expressplass                             25000 17 500 15 313 13 126 10 939
Standard båtplass 50 000 35 000 30 625 26 250 21 875
Stor båtplass 100 000 75 000 70 625 66 250 61 875

 

År 4 År 5 År 6 År 7 År 8  til uendelig
Utbetaling 2025 Utbetaling* 2026 Utbetaling* 2027 Utbetaling* 2028 Utbetaling 2029*
8 752 6 565 4 378 2 191                                                0
17 500 13 125 8 750 4 375 0
57 500 53 125 48 750 44 375 40 000

 

*Plass må sies opp innen 1. februar mtp. tilbakebetaling