Avfallssortering på Sølyst

Avfallssortering på Sølyst

Miljøboden, med inngang der traktoren står, er nå tilgjengelig for alle SS sine medlemmer for deponering av avfall.
Det er ulike paller for ulikt avfall. Vi ber om at alt avfall blir sortert iht. plakaten som står oppslått i miljøboden og som det er bilde av under denne teksten. Dette er forøvrig krav fra Stavanger Kommune. Avfall som det ikke er egen pall til skal deponeres i kommunen sitt sorteringsanlegg som ligger rett før du kommer opp til rundkjøringen ved broen.

Vi har de siste dagen registrert at det er kastet malingbokser og annet avfall som ikke skal i restavfall. Dette skal ikke forekomme . Vi ber om at alle respekterer kommunens krav om sortering av avfallet og om respekt for jorden vi bor på.

F.o.m. 1. april vil containeren ved Skipperstuen bli låst.