Årsmøtedokumenter, årsmøte Stavanger Seilforening tirsdag 22. februar kl 19.

Årsmøtedokumenter, årsmøte Stavanger Seilforening tirsdag 22. februar kl 19.

Årsmøtet blir gjennomført digitalt på Teams.

  • For å delta på årsmøtet trenger du:
    • PC eller MAC med lyd og mikrofon
    • Tilgang til internett
    • Nettleser eller Teams app

VIKTIG: Alle som skal delta på møtet bør lese veileder for Teams møter som ligger HER.

VIKTIG: Alle som skal delta må registrere seg innen søndag 20. februar HER.

Årsmøtedokumenter:

* I Krabben ligger regnskap 2021, styrets-, kontrollutvalgets- og revisors beretning, budsjett 2022, handlingsplan 2022.

Stemmerett:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Seilforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Seilforening.

Du er invitert til å bli med i et Microsoft Teams-møte

Tittel: Årsmøte Stavanger Seilforening
Tidspunkt: tirsdag 22. februar 2022 19:00

Bli med på datamaskinen eller mobilappen
Klikk her for å bli med på møtet

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret eller dagligleder på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se Stavanger Seilforening´s lov. 

Ved spørsmål, kontakt daglig leder Lars Ole Gudevang, dagligleder@stavangerseilforening.no

Med vennlig hilsen

styret