ÅRSMØTE NOR-RATING 23.NOVEMBER

ÅRSMØTE NOR-RATING 23.NOVEMBER

Årsmøte for NOR Rating holdes torsdag 23. november, 2023. Det blir diskusjon om NOR Ratings rolle og veien videre. Et nytt styre skal velges. Det skal vedtas nye lover og regler. Møt opp, lytt og si din mening! Alle med gyldig målebrev for 2021/2022/2023 har rett til å delta. Det tas sikte på at møtet også kan følges på Internett. Mer utfyllende informasjon blir gitt nærmere møtedatoen.

Møtested er Citybox Hotell, Prinsensgate 6, Oslo; ikke langt fra Oslo sentralbanestasjon. Møtet tar til kl 18:00.

Offisiell innkalling, agenda for møtet og tilhørende dokumenter finner du her:

https://norrating.org/…/edo…/organisasjon/armote/2023…

Vennlig hilsen,

NOR Rating