Årsmøte i 2020

Årsmøte 2020 avholdes tirsdag  3. mars kl 18.00

Sted: Klubbhuset i Jåttåvågen Båtforening

(hotell Victoria er stengt for rehabilitering)
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest tirsdag 11. februar kl. 16.00.
Alle årsmøtedokumenter blir tilgjengelige på: www.stavangerseilforening.no fra den 25.feb. kl. 16.00.

Styret
Stavanger Seilforening