Årets første fellesdugnad 28. mars kl 16.30

Årets første fellesdugnad 28. mars kl 16.30

Tirsdag 28. mars er det dugnad i havnen på Sølyst.

Av oppgaver er:

Utvendig vask av klubbhus og Skipperstue slik at disse er klar for maling når været er blitt litt varmere.

Opprydding av vinterens etterlatenskaper  i hele havnen inkl. fergestøet og rausmolo.

Kople opp og sjekke vannrørene på C, D og E- brygger.

Justere noen utriggere på D- brygge.

Ta gjerne på klær passende for det du ønsker å bidra med.

Vel møtt!