Abonnement på Seilmagasinet/Seilas/Båtliv for 2016

Abonnement på Seilmagasinet/Seilas/Båtliv for 2016

Det vises til den kollektive ordningen med abonnement på Seilmagasinet, Seilas eller båtliv.

For 2016 vil Seilmagasinet og Seilas bli slått sammen til et blad. Prisen for 9 utgaver vil være kr. 270,-.

Som et alternativ kan en velge  9 utgaver av bladet Båtliv  til samme pris.

Det er nå viktig at alle endringer m.h.t. abonnementet blir meldt til driftssjef senest 15. desember.

Det være seg endringer av adresse, abonnementsendringer eller oppsigelse av abonnementet.