100 000kr fra Sparebankstiftelsen SR- Bank til Stavanger Seilforening