StavangerSeilasen 2019

Hold av lørdag 24.aug da går den tradisjonelle StavangerSeilasen av stablen!
Påmelding legges ut i begynnelse av august.
God sommer!