Skal du søke båtplass i havnen på Sølyst gjør du dette ved å sende epost til driftssjef:

Det er kun medlemmer av foreningen som kan søke og søknad for neste års tildelinger må gjøres innen 31. desember. Søknaden skal inneholde opplysninger om båt – type, lengde, bredde og dybde.

Havnen på Sølyst har 190 plasser og vi prioriterer seilbåter.

Bølgebryter blir kun benyttet til Express og andre regattabåter under 27 fot og kun i sommersesongen.

Ved førstegangs søknad om båtplass påløper det et søknadsgebyr. Dette er et engangsbeløp forutsatt at det søkes årlig til fast plass er tildelt.

Kun søknader som har innbetalt gebyret blir tatt med i vurderingen. Beløpet betales inn til konto 3201.41.87609 og merkes med navn og båtplassgebyr.

Plasser blir tildelt etter medlemsansiennitet og opplysninger om tildelinger blir gitt innen mars.

Søknaden må bekreftes hvert år før 31. desember, også for deg som har midlertidig plass!

Reglement for tildeling av båtplasser

Prisliste


Det er for tiden ca 30 søkere på listen.

I 2013 er det tildelt 13 nye båtplasser.

For tildeling i 2014 er det foreløpig fem plasser – de fleste til båter under 38 fot.