Styret som valgt på Årsmøtet 3.mars 2020.
Øvrige komiteer er oppnevnt av styret.

 

 

 

 

 

Styret

Leder Leif C. Middelthon
Nest leder Marit Hagland
Styremedlem Gro Haugvaldstad Kleiberg
Styremedlem Ivar Halvorsen
Styremedlem Finn Eide
Varamedlem Ann Kristin Hansen

Regattakomite

Medlem Anders Gjesdal
Medlem Bjørn Roar Pettersen

Trening- & opplæringkomite

Leder Eric Franssen
Medlem Anne Gudleiksdatter Berg
Medlem Øystein Roalsø Sirevåg
Ungdomsrepresentant Hanna Katle Fjon

Turseilingkomite

Fra adm Lars Ole Gudevang

Langøykomite

Medlem  Morten Sola
Medlem Jon Brakstad
Medlem Frode Johannesen
Medlem Per Chr. Thorsen

Krankomite

Leder  Carsten Bowitz
Medlem  Frode Johannesen
Medlem  Hans Nagel-Alne
Medlem  Kjetil Greve
Medlem  Simon Campell
Medlem  Johan G. Olsen
Medlem  Sigurd Bowitz
Medlem Hans G. Sørensen

Valgkomite

Leder Rolf Johansen
Medlem Kristian Kleiberg
Medlem Håvard Hauan
Vara Tordis Stangeland

Kontrollutvalget

Medlem Jonas Petter Ådnøy
Medlem Bjørn Andersen
Medlem Sonja Johansen
Medlem Leif Arild Åsheim

Prosjektkomite 

Medlem  
Medlem  
Medlem  

Prosjektkomite 

Medlem  
Medlem  
Medlem  

Prosjektkomite 

Medlem  
Medlem  
Medlem  
Medlem  
Medlem