Styret som valgt på Årsmøtet 5.mars 2019.
Øvrige komiteer er oppnevnt av styret.

 

Hovedstyret

Leder Rolf Johansen
Nest leder Leif C. Middelthon
Styremedlem Gro Haugvaldstad Kleiberg
Styremedlem Marit Hagland
Styremedlem Ivar Halvorsen
Varamedlem Kenneth Hustvedt

Regattakomite

Medlem Kolbjørn Skjeveland
Medlem Anders Gjesdal
Medlem Knut Hervik
Medlem Jørg Pedersen
Medlem Rune Kartveit
Medlem Ståle Tønnessen
Medlem Carl Fredrik Gyllenhammar
   
   
   
   

Trening- & opplæringkomite

Leder Eric Franssen
Medlem Anne Berg
Medlem Øystein Sirevåg
Ungdomsrepresentant Hanna Katle Fjon

Turseilingkomite

Medlem John O. Bakken
Medlem Bjørn Wang
Fra adm Lars Ole Gudevang

Langøykomite

Leder Endre Middelthon Sunde
Medlem Jon Brakstad
Medlem Morten Sola
Medlem Helge Lorentsen

Krankomite

Leder  Carsten Bowitz
Medlem  Frode Johannesen
Medlem  Svein Bertheussen
Medlem  Hans Nagel-Alne
Medlem  Kjetil Greve
Medlem  Simon Campell
Medlem  Johan G. Olsen
Medlem  Sigurd Bowitz
Medlem Hans G. Sørensen
   

Valgkomite

Leder Per Haarr
Medlem Kristian Kleiberg
Medlem Håvard Hauan
Vara Sonja Johannessen

Kontrollkomite

Medlem Bjørn Andersen
Medlem Jonas Petter Aadnøy

Prosjektkomite støperi 2019

Medlem Einar Cederløv
Medlem Robert Johannessen
Medlem Kenneth Hustvedt

Prosjektkomite EC/NC 2019

Medlem Per Lund
Medlem Marit Hagland
Medlem Nathalie Fransen

Prosjektkomite bølgebryter

Medlem Nils Oscar Ihlen
Medlem Ståle Hansen
Medlem Rolf Johansen
Medlem Lars Ole Gudevang
Medlem Tordis Stangeland