Medlemskontingent og havneavgifter for 2014

Faktura for årets kontingenter og havneavgifter blir først sendt ut etter årsmøtet den 17 feb. Det er årsmøtet som godkjenner medlemskontingenten.