Husk å stramme fall/ beskjed fra nabo

Alle må huske å stramme sine fall når de forlater båten på Sølyst. Fest de i rekken/ skutesiden og ikke i mast/ langs mast. 

 

Det har kommet noen meldinger fra naboer på Grasholmen at det smeller i en del master. 
Og, noen har fått en lapp «Hei Slaur …. husk å stram fall ….Hilsen Leif».

Denne lappen er ikke fra administrasjonen, styret eller noen i foreningen.