20©14 S Freyer

Stavanger Seilforening disponerer i dag femti krakker for båter i opplag. Med de begrensninger som ligger i tilgjengelig areal så betyr det at båtene må stues forholdsvis tett. Den båten som løftes først ut av vannet for vinteropplag blir stående inderst og følgelig blir det den båten som sist kan settes på vannet om våren: First in-last out.

Teoretisk skal det kunne la seg gjøre å flytte rundt på båter som står på land for å hente ut en inneparkert båt, men dette er svært tidkrevende i tillegg til at alle båteiere som er involvert må være tilstede. I praksis er dette ikke en mulighet vi kan tilby.

Skal du ha båten på land i vinter må du velge et «sett» med datoer. Velger du en opptakshelg om høsten, må du også velge korresponderende sjøsettingshelg om våren.

Valgene er:

A: Opp 22. sept.  Sjøsetting 4. mai 2019
B: Opp 20. okt. Sjøsetting 27. april 2019
C: Opp 3. nov. Sjøsetting 6. april 2019
D: Opp 20. okt. Sjøsetting 6. april 2019

Du vil få fremmøtetidspunkt på mail uke før og må møte presis. Du kan ikke påregne tid til klargjøring av egen båt samme dag; dette må være gjort i forkant.

Før du fyller ut skjema for opptak må du sette deg inn i instruks for opptak og sjøsetting.

Avmasting

For de som ønsker å ta av masten ifm. vinteropplag kjører vi masting tirsdagen før selve opptaket. Meld fra til Lars Ole Gudevang, larsole.gudevang@stavangerseilforening.no om du ønsker avmasting.

Tirsdag 18. sept. kl 17-
Tirsdag 16. okt. kl 17-
Tirsdag 30. okt. kl 17-

 

Egenerklæring

Et absolutt kriterium for opptak, sjøsetting, hurtigslipping og masting på Sølyst er at du i forkant har fylt ut egenerklæring:

Det foretrekkes at egenerklæringen signeres elektronisk evt. scannes og sendes pr. mail. til larsole.gudevang@stavangerseilforening.no senest dagen før.
Dersom du overfører elektronisk gjelder egenerklæringen for ett år av gangen.
Alternativt signeres egenerklæringen og gis til kranfører før løft igangsettes.