1. Båteier må i forkant ha fylt ut egenerklæring og sendt dette til Stavanger Seilforening ved larsole.gudevang@stavangerseilforening.no
 2. Opptak, sjøsetting og masting er kun for medlemmer av Stavanger Seilforening
 3. Båten må ligge klar ved servicekai senest 5 min. før avtalt tid.
 4. Båteier må stille med minimum to personer til å assistere ved opptak, sjøsetting eller masting.
 5. Båten skal være klargjort med lange styretau i baugen og akterut på samme side av båten.
 6. Båteier er ansvarlig for å påvise korrekt plassering av løftestroppene, fortrinnsvis ved markering på skroget. Båteier er også ansvarlig for at ikke undervannsinnstallasjoner på skroget (eks loggiver) tar skade.
 7. Dersom båten heises med mast må nødvendig klargjøring av rigg være gjennomført  på forhånd.
 8. Spyling og vannsliping av underskrog kan kun finne sted på spyleplass ved kranen.
 9. Dersom kun mast skal settes opp eller tas ned, skal denne være klargjort på forhånd. Det vil ikke bli akseptert at arbeidet med klargjøring av rigg og båt først startes ved avtalt fremmøte.
 10. Så snart masten er sikret på båten må servicekaien frigjøres.
 11. Ved nedtak av mast skal denne straks forflyttes til plassen foran masteskuret og servicekaien frigjøres.
 12. Ved sjøsetting må båten være klargjort for transport med traktor til servicekaien.
 13. Total løftekapasitet på kranen er SWL 12 000kg. Største tillatte båtvekt er 10 500kg.
 14. Etter sjøsetting skal båten bli liggende til kai inntil kranfører har kjørt kranen i rett posisjon. Vent på klarsignal fra kranfører.
 15. Båten er ansvarsforsikret
 16. Båten tåler å stå i SS sine krybber.
 17. Jeg ikke forlater båten ifm. løft, sjøsetting, flytting med traktor eller masting
 18. Båten/ masten tåler bruk av foreningens kran og har ikke svakheter som kan medføre skade på personer eller utstyr.