Mangler du Krabben?

Krabben ble postlagt den 30. januar. Vi har fått over tredve i retur på grunn av feil postadresse (nye postnummer i Stavanger kan forklare de fleste returene).

Hvis du ikke har mottatt Krabben kan det være fordi at du er en av disse. Send i så tilfelle en epost til driftssjef med korrekt adresse.