Gummijollene flyttet

Gummijollene som lå på plenen ved Klubbhuset er flyttet og lagt i ledige plasser i jollestativet. Da klarer vi kanskje å få plenen grønn i løpet av våren. Fint om du som har hatt jollen liggende på plenen nå sjekker denne.

Det er planer om å få satt opp en ny opplagsmulighet for gummijollene i løpet av våren.