Vi kan tilby gjesteplasser for seilbåter opptil 40 fot.

Ledig

Ring 95 99 25 79 for å få tilldelt plass.

Dessverre kan vi ikke ha liggende gjestende båter langs bølgebryter verken på innsiden eller yttersiden av havnen. Vær OBS på grunt vann i nordre del av havnen.

Alle priser i nettbutikken.

Betaling skal gjøres i nettbutikken..

Velkommen til Sølyst!