Generell informasjon om fellesturer i regi av Stavanger seilforening.

Vi er veldig glad for at du ønsker å delta på en fellestur! Du er dermed med på å skape et enda bedre sosialt miljø i SS:-) For at vi skal være helt sikker på at alle har samme informasjon før fellesturer er det viktig at du som kaptein eller ansvarlig person ombord på båten leser denne informasjonen nøye. Informer gjerne de andre om bord om det viktigste også.

  1. Vi har felles avreise fra Sølyst kl 10 for de som ønsker det. Vi møtes på land ved klubbhuset og drøser litt om turen i forkant for de som har tid til det.

  2. De som ikke vil være med på felles avreise kan enten møte opp underveis eller på planlagt destinasjon. Når klokken det er avhenger av hvor langt det er og vinden.

  3. Felles bespisning eller turer i land blir informert om får hver enkelt tur på nettsiden. Se under «Aktiviterer».

  4. Det er viktig at alle som er påmeldt må gi beskjed til SS ved adm. hvis de velger å bli hjemme eller dra et annet sted.

  5. Det er kaptein/ ansvarlig person ombord på båten som er ansvarlig for all sikkerhet om bord på båten. I sikkerhet mener vi også navigasjon.

  6. Stavanger Seilforening eller de personer fra foreningen som tar initiativ til fellestur har dermed ingen ansvar for deltagere på fellesturer.

  7. Det er allikevel viktig å bemerke at alle på sjøen har en plikt til å hjelpe andre.

Vi ønsker alle en flott tur!

Fair Wind