Dugnad i Jollehavnen 19 juni kl 17.00

Det er lenge siden det er blitt ryddet i og omkring jolleanlegget. Nå ber vi brukere av anlegget stille til innsats med kantklipper, hagesaks og kost.

Vi kommer til å rydde opp i alle båter, traller og hengere som står både oppe og nede. Alt som ikke er merket med tydelig navn og telefonnr vil bli fjernet.

Vel møtt kl 17.00 den 19 juni. ( du er velkommen også noe senere)