Innlegg som angår alle eller som ikke passer i annen kategori

REGATTASEILING på 1 – 2 – 3

Vi har lyst til å motivere til seile regatta. Hvorfor vi synes det er viktig? I regatta lærer du å håndtere båten din i trygge rammer, du utfordrer deg selv på områder du kanskje ikke ville gjort på tur, og du vil garantert ha det gøy underveis! Lærdommen du tar med deg, vil gi deg og familien hyggeligere og sikrere ferieturer. Og hvem vet – kanskje du blir bitt av basillen og får en ny, spennende, sosial og utfordrende hobby?
Axel Nissen-Lie fra Seilmagasinet og Eira Naustvik fra Shorthanded Sailing Norway og vil hjelpe deg i gang med enkle råd og tips fordelt på tre kvelder.

 

Les mer om arrangementet på Facebook.

Stavanger Seilforening har behov for flere kranførere og traktorførere

All hurtigslipping og løfting ifm. vinteropplag og sjøsetting blir gjort på dugnad av vår faste krangjeng. Vi ser nå at det er behov for flere. Som kranfører eller traktorfører forventes det at du bidrar minimum en lørdag på høsten, en lørdag på våren og en ettermiddag vår og høst ifm. hurtigslipping.

Stavanger Seilforening ser etter deg som ønsker å bidra i foreningen på dugnad ved å enten operere kranen eller kjøre traktor. Allers helst du som enten har erfaring med kran eller traktor. Du vil uansett få intern opplæring og hospitere til du og vi mener du er klar for å kjøre kran eller traktor på egenhånd.

 

Ta kontakt med dagligleder, Lars Ole, dagligleder@stavangerseilforening.no eller 95 99 25 79 hvis du kan være interessert.

 

Dugnad 2021

Generell info om dugnad i Stavanger Seilforening

 

Stavanger Seilforening blir i stor grad drevet på dugnad:

 • Styret, 6 medlemmer og 8- 10 møter i året og kontinuerlig arbeid.
 • Trening og opplæringskomite, 3 medlemmer, møter ca to ganger pr. mnd.
 • Krangjeng, 7 medlemmer, løfter ca 150 båter i året og bidrar med ca 400 000,- i inntekt for foreningen.
 • Langøykomite, 4 medlemmer, drifter Langøy med vedlikehold og planlegging. 
 • Kontrollutvalget, 4 medlemmer, 6 møter.
 • Regattakomite, 2 medlemmer, bistår adm. 
 • Medlemmer som stiller på planlagte dugnader.
 • Medlemmer som utfører dugnad uten å bli satt til konkrete oppgaver. 

 

Hvordan løser vi dette i 2021 med corona?

 

 • Det vil ikke bli gjennomført fellesdugnader våren 2021 pga corona.
 • Dagligleder(DL) vil sitte på en liste med dugnadsoppgaver for Sølyst og Langøy. 
 • Medlemmer bes ta kontakt med DL fra og med etter påske for å få dugnadsoppgave.
 • Medlemmer som spesifikt ønsker å utføre dugnad på Langøy bes ta kontakt med DL.

 

Hvem skal utføre dugnad?*

 

 • Senior medlemmer med fast båtplass på Sølyst og/ eller jolle på land i jollehavnen har dugnadsplikt som kan gjennomføres enten på Sølyst eller Langøy. Den som ikke utfører dugnad må betale gebyr a 610,- for en dugnad eller 1220,- for to dugnader.*
 • Medlemmer uten båtplass på Sølyst men med sesongkort på Langøy har dugnadsplikt på Langøy.*
 • Videre forventes at alle medlemmene årlig bidrar med dugnads innsats til generelt vedlikehold og arrangementer i foreningens regi.*

*(jf. organisasjonshåndboken vedtatt på årsmøtet)

Langøy er åpnet men toalett er stengt

Bilde fra Langøyfest sommer 2019.

 

Strømmen og vannet ble denne uken skrudd på på Langøy.

Men, det ble oppdaget en vannlekkasje på toalettet.

DVS, toalett og dusj er stengt inntil vindere.

Minner om at Langøy sesongkort og opphold skal betales i nettbutikken: https://shop.tpgo.no

 

Medlemskapskontigent 2021

Faktura med medlemskontigent er nå sendt ut.

Faktura sendes:

 • pr mail fra dagligleder@stavangerseilforening.no og fakturaen skal ligge som vedlegg nederst i mailen.
 • pr. mail som varsel fra varsel@efaktura.no og emne Melding om eFaktura fra Buypass AS. (ref 1_xxxxxxx)
 • noen får den også automatisk i VIPPS
 • noen får også SMS varsel fra Min idrett.

Du trenger ikke logge inn noen sted, ei heller i MinIdrett for å betale fakturaen.

Har du ikke fått den enda er den på vei i «luften», hvis du ikke har fått den ila. onsdag 17. mars kan du gi beskjed.

Spørsmål eller melding om feil i fakturaen sendes pr. mail til dagligleder@stavangerseilforening.no

 

Medlemskapskontigent som vedtatt på årsmøtet er som følger:

Medlemskontingent 
Senior (20-66år), 660,-
Pensjonist (67år-), 405,-
Ektefelle/ samboer til medlem, 305,-
Junior (13-19år, eventuelt student), 405,-
Barn (0- 12år), 100,-

Følg seiltinget lørdag 13. mars kl 10:00 og 13:30

Lørdag 13. mars foregår seiltinget, og det kan følges direkte på Norges Seilforbunds Facebook-side i to bolker. Først fra kl 10:00. Klokka 12:00 starter et innlagt webinar og kl 13:30 fortsetter seiltinget.

Seiltinget er Norges Seilforbunds årsmøte og det avholdes annet hvert år. Representanter fra 40 seilforeninger og tre seilkretser samt det sittende styret i Norges Seilforbund vil utgjøre delegatene som lørdag 13. mars sammen skal stikke ut kursen for NSFs neste to års-periode. Seiltinget skjer i år for første gang digitalt, og det i seg selv blir en helt ny begivenhet og erfaring.

At seiltinget skjer digitalt, åpner opp for større deltagelse i og med at delegatene slipper å avsette tid og penger på reise og opphold. Årets representasjon er derfor dobbelt så stor som den var ved seiltinget i 2019. En digital tilnærming gjør det dessuten naturlig å strømme seiltinget ut til alle landets seilere slik at de kan følge forhandlingene og sette seg inn i hvordan og hvorfor beslutninger taes.

Direktesendingen starter kl 10:00 og vil vare til ca, kl 11:30–11:45. Denne første bolken vil inneholde en del formalia som registrering av delegatene, godkjenning av innkallelse og dagsorden, oppnevnelse av referenter og så videre. Gjennomgang av årsberetning og regnskaper er også planlagt i denne første bolken.

På mange måter kan man si at fortiden hører hjemme i den første bolken – og fremtiden i den andre, som starter kl 13:30 – etter at webinaret er avsluttet.

Kl 13:30 skal innkomne forslag behandles, strategi- og handlingsplan, budsjett og valg. For de fleste vil nok denne delen være den mest interessante å følge – og på den måten få innblikk i hvordan norsk seilsports fremtid formes.

Det ligger en artikkel på NSFs nettside (www.seiling.no) som gir nærmere informasjon om seiltinget. Les den!

Faktura for båtplass ++ er nå sendt ut

Faktura for fast båtplass, midlertidig båtplass, bod, slepejolleplass, seilmagasinet og seiljolle på land er nå sendt ut.

Medlemskapsfaktura kommer om noen dager.

Hvis du ser noe i fakturaen som du mener ikke stemmer, fortvil ikke.

Send daglig leder en mail og han retter opp feilen med en gang.

dagligleder@stavangerseilforening.no

Hvis du ikke har mottatt faktura og du mener du skulle hatt en, send mail:-)

 

Fakturaen er sendt fra           stavangerseilforening=havneweb.no@mg.havneweb.no              og ser slik ut:

 

Hei ,

Vedlagt ligger faktura #2275 fra oss.

-mvh Stavanger Seilforening

 

Takk til avgåtte styremeldemmer og velkommen nye!

Årsmøtet ble i går, 9. mars, avholdt digitalt med ca 30 deltagere. Det var ingen store diskusjoner. Handlingsplanen 2020- 30 ble kommentert ellers var det få innspill og kommentarer fra medlemmer. Protokollen som kommer innen få dager vil inneholde mer detaljer.

 

Vi må takke Gro Haugvaldstad Kleiberg og Ivar Halvorsen for godt arbeid over flere år i styret. 

Velkommen Einar Cederløv og Frank Billingstad.

 

Alle årsmøtedokumenter ligger HER.

 

Styret som ble valgt

Leder                         Leif C Middelthon
Nestleder                  Marit Hagland
Styremedlem           Finn Eide
Styremedlem           Ann Kristin Hansen
Styremedlem           Einar Cederløv
Varamedlem            Frank Billingstad

 

Krabben 2020

Krabben 2020 er ferdig og ligger nå online HER.

Krabben i år er på hele 67 sider og det er mange som har bidratt med artikler og bilder.

Einar Talgø har som mange år tidligere vært svært viktig i prosessen med å lese korrektur og med stor kompetanse bidratt til bladet.

Krabben blir trykt klar til årsmøtet 9. mars.

Tidligere utgaver av Krabben, tilbake til 2009, ligger HER.