Innlegg som angår alle eller som ikke passer i annen kategori

Årsmøte 5. mars 2019

Det innkalles til årsmøte på Hotel Victoria tirsdag 5.mars kl. 18.00.

Alle årsmøte dokumenter ligger under Om ossÅrsmøtet og her.

 

Styret
Stavanger Seilforening

Ønsker du plass til din slepejolle i stativ?

Nå er arbeidet med nytt slepejollestativ kommet godt i gang.
Vi jobber med å få oversikt over de som har plass og de som ønsker plass.

Hvis du ønsker plass til din slepejolle og ikke har vært i kontakt med SS adm. de siste ukene angående dette må du nå gi beskjed til SS adm. ved larsole.gudevang@stavangerseilforening.no om at du ønsker plass.

 

Hvis du har slepejolle i stativet og ikke hare merket den er det viktig at du merker den inne 1. mars.

 

Slepejoller uten navn innen 1. mars vil bli fjernet.

 

 

Slepejoller på Sølyst må merkes med navn

Har du jolle i slepejollestativet på Sølyst må du merke den med navn. SS adm. må ha oversikt over alle slepejoller da vi skal sende ut årets fakturaer. Er du en av de som har slepjolle i stativet men ikke betaler ber vi deg gi beskjed til SS adm.

Slepejoller uten navn innen 1. mars vil bli fjernet.

Foredrag med Are Wiig 13.2, Golden Globe Race 2018

Are besøkte Stavanger seilforening ifm. med sin non-stop singelhanded seilas Lindesnes- Nordkapp i november 2017. Da fortalte han om sine forberedelser til Golden Globe Race. Som nok de fleste dessverre vet endte det med mastehavari sør for Cape Town. Are kommer nå og skal fortelle om sin deltagelse i soloseilasen GGR 2018, litt om historien til Golden Globe Race, forberedelsene med båtvalg, testing, seil, rigg, dekk etc.
Så vil han selvsagt fortelle om selve regattaen med deltagere, rutevalg, mastehavariet i stormen med kullseiling og rigging av nødrigg og seilasen inn til Cape Town.

Foredraget vil bli holdt i Klubbhuset til Stavanger Seilforening. 70 plasser.
Dato: 13. februar 2019 kl 18-20
Billettpris er 200kr der inntektene går til Are Wiig. Betales cash eller med Vipps ved inngang.

 

Påmelding her

Årsmøte 5. mars 2019

Det innkalles til årsmøte på Hotel Victoria tirsdag 5.mars kl. 18.00.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest tirsdag 19. februar kl. 16.00.
Alle årsmøtedokumenter blir tilgjengelige på: www.stavangerseilforening.no fra den 22.feb. kl. 16.00.

Styret
Stavanger Seilforening

Film fra Nyttårsseilasen 2019

Film fra Nyttårsseilasen 2019 av Odin Omland med kommentarer fra Christen With.

Takk til Odin og Christen!

 

 

Foredrag med Are Wiig 13.2, Golden Globe Race 2018

Are besøkte Stavanger seilforening ifm. med sin non-stop singelhanded seilas Lindesnes- Nordkapp i november 2017. Da fortalte han om sine forberedelser til Golden Globe Race. Som nok de fleste dessverre vet endte det med mastehavari sør for Cape Town. Are kommer nå og skal fortelle om sin deltagelse i soloseilasen GGR 2018, litt om historien til Golden Globe Race, forberedelsene med båtvalg, testing, seil, rigg, dekk etc.
Så vil han selvsagt fortelle om selve regattaen med deltagere, rutevalg, mastehavariet i stormen med kullseiling og rigging av nødrigg og seilasen inn til Cape Town.

Foredraget vil bli holdt i Klubbhuset til Stavanger Seilforening. 70 plasser.
Dato: 13. februar 2019 kl 18-20
Billettpris er 200kr der inntektene går til Are Wiig. Betales cash eller med Vipps ved inngang.

Påmelding her

Takk til HRS for foredrag og omvisning

Stor takk til Hovedredningssentralen(HRS) ved Erik Walle som tok medlemmer fra Stavanger Seilforening i mot for foredrag og omvisning. Erik presenterte det imponerende samvirke mellom de ulike statlige partnerne og alle de frivillige organisasjonene som bidrar til at vi kan få hjelp enten vi ferdes på sjøen, i lavlandet eller på fjellet. Vi fikk også se operasjonsrommet der redningslederene, deriblant Erik Walle, sitter å koordinerer samarbeidet mellom alle de som kan og må bidra i de ulike situasjonene.

 

For de som ikke kunne komme så ligger det mye info på hovedredningssentralen sin nettside. Under har vi klipp ut litt tekst som beskriver hvordan redningstjenesten i Norge er bygd opp.

 

 

 

Redningstjenesten er bygget på følgende grunnleggende prinsipper:

Samvirkeprinsippet: Redningstjenesten utøves som et samvirke mellom offentlige organer, frivillige organisasjoner, private virksomheter og personer. Alle offentlige organer som har kapasitet, informasjon eller kompetanse egnet for redningsformål, plikter å bidra i redningstjenesten med til enhver tid tilgjengelige kapasiteter, kompetanse og fullmakter. Samvirkeprinsippet innebærer at alle aktører har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke både i det forberedende arbeidet og under redningsaksjoner.

Ansvarsprinsippet: Det organet som har ansvar for funksjoner eller oppgaver til daglig, har også ansvaret for disse under en redningsaksjon, uavhengig av omfang og årsak til denne.

Prinsippet om integrert tjeneste: Redningstjenesten er en integrert tjeneste, noe som innebærer at den omfatter alle typer redningsaksjoner knyttet til land-, sjø- og luftredningstjeneste.

Koordineringsprinsippet: Redningstjenesten koordineres i forberedelser og innsats gjennom hovedredningssentralene og underlagte lokale redningssentraler.

 

 

Omvisning og foredrag hos Hovedredningsentralen(HRS) på Sola

Hva skjer når du trenger hjelp på sjøen? I fjellet? Hvem er involvert for å hjelpe deg? Hovedredningssentralen på Sola har det overordnede koordineringsansvaret for all sjø-, luft og landredningstjeneste.
Som medlem i Stavanger Seilforening kan du bli med å få en omvisning hos HRS og få et innblikk i det omfattende samvirke som hjelper deg når du er i nød.

Ingen påmelding men vi må stoppe inngang hvis det blir flere enn 90.

Dato: 16. Januar

Oppmøte på HRS, Flyplassvegen 190, 4055 Sola,  kl 18:00 sharp.  

Gratis.

OBS, OBS, ny dato for årsmøte: 5. mars 2019.

Grunnet sykdom har vi dessverre sett oss nødt til å utsette årsmøtet.

Ny dato er 5. mars.

 

Velkommen til Årsmøte som vanlig på Hotell Victoria tirsdag 5. mars kl. 18.00.

Innkommende saker til behandling må være oversendt styret senest 2 uker før  –  19. februar kl 16.00

Innkalling og saksdokumenter kommer  1 uke før årsmøte.