Oppføringer av Stavanger Seilforening

Gummijollene flyttet

Gummijollene som lå på plenen ved Klubbhuset er flyttet og lagt i ledige plasser i jollestativet. Da klarer vi kanskje å få plenen grønn i løpet av våren. Fint om du som har hatt jollen liggende på plenen nå sjekker denne. Det er planer om å få satt opp en ny opplagsmulighet for gummijollene i […]

Protokoll fra Årsmøtet 2013

  Til stede 55 stemmeberettigede medlemmer inkl. hovedstyret. Forfall fra hovedstyret: John Arild Viste, Per Lund Møtedato: Mandag 17. februar 2014 Kl. 18.00 – 22.30 Møtested: Victoria Hotel 17. februar 2014 SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede og valg av dirigent. Vedtak: Antall stemmeberettigede ved årsmøtets åpning er 55 og som dirigent/ordstyrer velges Bjørn Andersen, ved akklamasjon […]

Innkalling til Årsmøtet 2014

Årsmøtet avholdes mandag 17. februar 2014 på Victoria Hotell kl 18.00. Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning. Behandle Stavanger Seilforenings regnskap i revidert stand. Vedta ny lov. Behandle forslag og saker. Fastsette medlemskontingent. Vedta Stavanger Seilforenings budsjett. Behandle Stavanger […]