Oppføringer av

Sjøsetting og bruk av havnen

Dagene blir lengre og båtsesongen nærmer seg. Du som tok båt på land i høst valgte sammen med opptaksdato også dato for sjøsetting. Vi skal ha nye båter på land for vårpuss, og er avhengig av å få båtene på sjøen i henhold til plan for å få frigjort plass. Bruk av kranen på Sølyst er dugnadsarbeid, og […]

Dommer 1-/Arrangør 1-kurs

Kurset avholdes over fire kvelder: 1., 8., 15. og 22. november 2016 Instruktører er Terje Rise (dommer II) og Per Jone Bakker (forbundsdommer) Påmeldingsfrist: 25. oktober Kurset gir inngående kunnskap om kappseilingsreglene og innføring i regatta-arrangementer, og passer for alle som seiler regatta; så vel skipper som mannskap, samt de som ønsker å begynne en dommer-/arrangørutdannelse […]

Sjøsetting og bruk av havnen

Selv om nordlys har preget nattehimmelen over Stavanger de siste dagene, blir dagene lengre og båtsesongen nærmer seg. Du som har hatt båt på land i vinter har sammen med opptaksdato valgt dato for sjøsetting. Vi skal ha nye båter på land for vårpuss, og er avhengig av å få båtene på sjøen i henhold […]

Protokoll fra Årsmøtet 2016

Tilstede: 58 stemmeberettigede medlemmer inkl. styret. Dessuten møtte: Revisor Morten Helland og driftssjef Tordis Stangeland Møtedato: Tirsdag 9. februar 2016 kl. 18.00 – 20.30 Møtested: Victoria Hotel 9. februar 2016

  SAK 1: Godkjenne stemmeberettigede og valg av dirigent. Vedtak: Antall stemmeberettigede ved årsmøtets åpning er 55, som senere økte til 58, herav 3 kvinner. Bjørn Andersen ble valgt til […]

Innkalling til Årsmøtet

Årsmøtet avholdes tirsdag 9. februar 2016 på Victoria Hotell kl 18.00. Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning Behandle Stavanger Seilforenings regnskap i revidert stand Behandle innkomne forslag. Forslag som ligger til behandling er vedlagt årsberetningen Fastsette medlemskontingent. Styret forslår at […]

Vinteropplag 2015/2016

Sesongen er ikke over ennå (har den begynt?), men det er nå mulig å velge opptaksdato for vinteropplag på land. Siden båtene stues fra innerst på A-bryggen blir sjøsettingssrekkefølgen den motsatte av opptak. Det er fem datokombinasjoner å velge blandt: A 26 sep 2015- 23 apr 2016 B 10 okt 2015 – 23 apr 2016 […]

Dugnad på Langøy 12 sep

Har du vært på Langøy i sommer, har du sett at de nye flytebryggene ennå mangler noe på å bli ferdigstilt. Bli med på å gjøre jobben ferdig og få utnyttet hele Langøys potensiale! Jo flere som deltar dess mer får vi utrettet. Hilsen Langøy-komitéen PS! Vi trenger også hjelp til vasking og vedlikehold, men […]

Etterlysning: Hjelpere til NM søkes

I forbindelse med Express NM 28 – 30 august, har vi fortsatt behov for assistanse. Dugnad 24 aug kl 18:00 for å sette opp telt To personer til å betjene kafé og grill Tre personer til å tilberede mat og servere på fredag To personer som til å være vakt ved sosiale tilstelninger på Sølyst […]