Oppføringer av Tordis Stangeland

Mangler du Krabben?

Krabben ble postlagt den 30. januar. Vi har fått over tredve i retur på grunn av feil postadresse (nye postnummer i Stavanger kan forklare de fleste returene). Hvis du ikke har mottatt Krabben kan det være fordi at du er en av disse. Send i så tilfelle en epost til driftssjef med korrekt adresse.

Dugnad mellom vindkastene

D-bryggen rehabiliteres og fendertre er snart på plass. Kjetil Greve har jobbet iherdig mellom vindkastene i flere uker. Det er vil om kort tid være klart for neste oppgave på bryggen. Følg med på oppslag her og i havnen for dugnadsdatoer.