Medlemskontigent og havneavgift

Faktura for medlemskontingent og havneavgifter er nå sendt utmed forfall den 24 mars.

Alle med fast båtplass må i tillegg betale pålagt miljøavgift. På fakturaen står det kr 0, men avgiften er allerede lagt inn i havneleien med kr100 pr bryggemeter.

Sjekk at din faktura stemmer med rett sted og rett pris (og hvis ikke hører vi vel fra deg…).