Sjøsetting av båter i vinteropplag lørdag 22 april

Lørdag vil havneområdet på Sølyst bli avstengt fra kl 08.30 frem til ca kl 16.00.

Det vil da være stor aktivitet med kranen og traktor for sjøsetting av båter i vinteropplag.

Ber alle respektere at det ikke er anledning til å kjøre bil inn eller ferdes unødvendig på avsperret område i dette tidsrommet.

Medlemsmøte onsdag den 26. april

Ketil Greve står for kveldens innhold med tittelen » Gøy med diesel, båtmotorens små hemmeligheter»

Velkommen til Klubbhuset på Sølyst kl 19.00

 

 

 

Flyfoto Langøy

Langøy åpner for sesongen

Fra Langfredag den 14. april vil Langøy igjen være åpen for våre medlemmer.

Minner om at det er sauer på øyen og disse har eller vil i løpet av kort tid lamme. Sauene vil være på øyen til slutten av mai.

Viktig at dere viser hensyn til dyrene og ikke minst holder hunden i bånd.

 

 

Stilling ledig

Stilling ledig hos Stavanger Seilforening

Drifts- og idrettsmedarbeider

Stavanger Seilforening skal ansette en drifts- og idrettsmedarbeider.  Vedkommende vil, sammen med daglig leder, være ansvarlig for drift av havnen, opptak og utsetting av båter, organisere vedlikehold av anlegg på Sølyst og Langøy, og bistå i organisering av idrettsaktiviteter og ved arrangementer av forskjellig art.  Stillingen rapporterer til daglig leder.  Vi ønsker oss en person som trives med å arbeide selvstendig, har teknisk forståelse/erfaring, praktisk sans og med interesse for seiling.  Vedkommende må være serviceinnstilt, fleksibel og like å lede våre medlemmer i dugnadsarbeid.

Stillingen er i utgangspunktet 100%, men vi kan evt. være fleksible avhengig av den rette kandidats kvalifikasjoner og ønsker.

Informasjon om foreningen finnes på våre hjemmesider.  Ytterligere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Tordis Stangeland (tlf/epost).

Søknad sendes innen 1. mai:

Stavanger Seilforening, Karen A. Sømmes vei 3-5 , 4077 Hundvåg

eller på mail: dagligleder@stavangerseilforening.no

mobil 90551590

Send gjerne eposten videre til personer du tror kan være interesserte i stillingen

Ny leder for Trening & Opplæring

Styret har utnevnt Leif Arne Andreassen til ny komiteleder for T&O etter Leif C. Middelthon. Leif Arne har vært med i T&O komiteen hele siste perioden og hans overtakelse av stafettpinnen representerer sånn sett en fortsettelse av det arbeidet komiteen har lagt ned de senere år med revitalisering og profesjonalisering av det idrettslige tilbudet i foreningen,  og da spesielt i forhold til barn og unge. Leif Arne vil sammen med daglig leder bruke tiden nå først til å få på plass en ny T&O komité men lover å la høre fra seg straks han har fått summmet seg.

Vårens første sjøsetting og flytting av båter som ligger midlertidig fra i vinter

Først kommende lørdag er det sjøsetting av 20 båter. De fleste av disse har sine faste plasser i havnen.

Gjennom vinteren har en del båter benyttet noen av disse plassene. Det betyr at innen lørdag 1. april  alle må flytte til sine plasser. Dette gjelder også de som har fått nye plasser.

For ytterlige informasjon ta kontakt med Tordis

Sjøsetting og bruk av havnen

Dagene blir lengre og båtsesongen nærmer seg. Du som tok båt på land i høst valgte sammen med opptaksdato også dato for sjøsetting.

Vi skal ha nye båter på land for vårpuss, og er avhengig av å få båtene på sjøen i henhold til plan for å få frigjort plass.

Bruk av kranen på Sølyst er dugnadsarbeid, og et helt lag med kranførere og traktorsjåfører bytter på å sørge for at båter og master kommer inn og ut av det våte element. Sikkerhet står sentralt når store og tunge ting løftes og flyttes. Derfor må sperringer respekteres og anvisninger fra de som stiller frivillig opp følges.

Ettermiddagene på mandager og torsdager foregår det opptak og sjøsetting, samt lørdagene 1 apr og 22 apr. Kjøring med egen bil i havnen når dette foregår setter sikkerheten i fare og skaper vanskelige arbeidsforhold for dugnadsgjengen. Respektér sperringer og gi dugnadsgjengen arbeidsro.

Takk for forståelse og samarbeid.

Årets første fellesdugnad 28. mars kl 16.30

Tirsdag 28. mars er det dugnad i havnen på Sølyst.

Av oppgaver er:

Utvendig vask av klubbhus og Skipperstue slik at disse er klar for maling når været er blitt litt varmere.

Opprydding av vinterens etterlatenskaper  i hele havnen inkl. fergestøet og rausmolo.

Kople opp og sjekke vannrørene på C, D og E- brygger.

Justere noen utriggere på D- brygge.

Ta gjerne på klær passende for det du ønsker å bidra med.

Vel møtt!

Velkommen til medlemsmøte onsdag 29 mars kl1900 i Klubbhuset

Vi får besøk av Magne Klann som deler sin kunnskap om seil og riggtrim med oss.

Niba Marin avslutter kvelden med nyttig informasjon om stell av seil.

Etter dette er dere sikkert ennå mer klar for kommende seilsesong…..