Gjeldene fra 1.1.2015


 

Medlemskontingent

Senior (20-67år) 650
Ektefelle 300
Junior (13-20år, eventuelt student) 400
Pensjonist (Fylt 67 år i avgiftsår) 400
Barn (0- 13år) 100

Havneavgift

Båtplass pr. bryggemeter/år 2260
Midlertidig båtplass pr. bryggemeter/år 4 500
Kommunal avgift pr. bryggemeter/år 120

Engangsinnskudd båtplass

Standard båtplass 50 000
Stor båtplass (utriggere på lengde over 10 m) 100 000
Søknad om båtplass – engangsgebyr 1 000

Plass på land

Uten fast plass i havnen i SS sin krakk pr. mnd 500

Vinteropplag (inklusive mast av/på)

Båtlengde opptil 42 fot, pris pr fot 150

Ukes opplag

Båtlengde opptil 42 fot, pris pr fot 90

Båt på land for avspyling/reparasjon, inntil 60 min

Inntil 30 fot 600
30-42 fot 1 000
Flytting av båt under opplag på båteiers oppdrag 1 000
Mastekran pr løft 500

Diverse

Leie av bod 800
Slepejolle i stativ 250
Dugnadsgebyr 1 200

Avgifter jollehavn

Optimist, Laser,  (gjelder barn og junior med treningsprogram) 0
 Laser (gjelder senior) 800
Sniper og andre seiljoller 1 500

Besøkende/gjestehavn

Pr. døgn under 35 fot 150
Pr. døgn over  35 fot 200
Pr. uke under 35 fot 850
Pr. uke over 35 fot 1 200
Strøm pr. døgn 50

Langøy

Sesongkort for medlemmer 1 200
Overnatting pr.døgn, medlem 100
Overnatting pr.døgn, ikke medlem 250
Strøm pr. døgn 50
Dusj pr. gang 50
Leie av hytte/anlegg pr. kveld utenom helg 4 000