Styret som valgt på Årsmøtet 9 feb 2016. Øvrige komiteer er oppnevnt av styret.

Hovedstyret

Leder Rolf Johansen
Nest leder Leif C. Middelthon
Styremedlem Gro Haugvaldstad Kleiberg
Styremedlem Sonja Johannessen
Styremedlem Ivar Halvorsen
Varamedlem Kenneth Hustvedt

Komiteer

Regatta

Medlem Øyvind Henriksen
Medlem Thomas Kjellevold
Medlem Andre Tandrevold

Trening & opplæring

Nestleder Knut Tore Fjon
Medlem Ellen Maren Dalland
Medlem Leif Arne Theodor Andreassen
Medlem Randi Stray
Ungdomsrepresentant Håkon Berentsen Vedholmen

Turseiling

Medlem Dag Danielsen
Medlem Jan Ketil Greve
Medlem Anne Bente Fosse

Anlegg Langøy

Medlem Morten Sola
Medlem Vetle Woxholt
Medlem Odd Terje Heradstveit

Anlegg Sølyst

Medlem Johan Gjemre Olsen
Medlem Pieter Oord
Medlem Sverre Kallevig

Valgkomité

Leder Per Haarr
Medlem Kristian Kleiberg
Medlem Håvard Hauan
Vara Randi Stray

Kontrollkomité

Medlem Per Lund
Medlem Erik Tjemsland