Flyfoto Langøy

Langøy åpner for sesongen

Fra Langfredag den 14. april vil Langøy igjen være åpen for våre medlemmer.

Minner om at det er sauer på øyen og disse har eller vil i løpet av kort tid lamme. Sauene vil være på øyen til slutten av mai.

Viktig at dere viser hensyn til dyrene og ikke minst holder hunden i bånd.