Vi har kapasitet på å løfte inntil tre båter opp og tre båter ut pr. ettermiddag. Du kan melde inn ønske om dato. Sjekk listen under om det er ledig før du velger dag. Første mann til møllen…

Du kan velge fra 30 minutter til to uker i krybbe på land. Tilkjennegi andre behov i merknadsrubrikken. Du vil innen noen dager bli kontaktet med detaljer om nøyaktig tidspunkt for opptak/sjøsetting.

For sikker og effektiv gjennomføring er det viktig at du ikke bare krysser tankeløst i egenerklæringsrubrikken. Her må du faktisk både lese instruksene og følge dem.