Vi har kapasitet på å inntil åtte løft pr. ettermiddag. Du kan melde inn ønske om dato. Sjekk listen under om det er ledig før du velger dag; viser oversikten mer enn fem så er det fullt! Første mann til møllen…

Du kan velge fra 30 minutter til to uker i krybbe på land. Tilkjennegi andre behov i merknadsrubrikken. Du vil innen noen dager bli kontaktet med detaljer om nøyaktig tidspunkt for opptak/sjøsetting.

For sikker og effektiv gjennomføring er det viktig at du ikke bare krysser tankeløst i egenerklæringsrubrikken. Her må du faktisk både lese instruksene og følge dem.