Hurtigslipping

Båt løftes opp med båtkranens løfteåk og -stropper, svinges rundt til spyleplass og settes ned i båtkrybbe. Båteier høytrykksspyler undervannskrog i løpet av 20 minutter. Deretter løftes båten opp fra båtkrybben, svinges rundt og plasseres tilbake på sjøen.

Hurtigslipping skjer hver tirsdag fra kl 17:00 – 21:00 i periodene mai – juni og medio august – september.

Døgnopptak

Båt løftes opp med båtkranens løfteåk og -stropper, svinges rundt til spyleplass og settes ned i mobil båtkrybbe. Båteier høytrykksspyler undervannskrog i løpet av 20 minutter. Båt transporteres deretter med transportvogn til opplagsplass.

Opptak skjer hver mandag og torsdag fra kl. 17:00 – 21:00.

Sjøsetting skjer hver torsdag og mandag fra kl. 16:30 – 21:00.

Perioder for opptak/sjøsetting er mars – juni og medio august – september.

Vinteropplag

Båt løftes opp med båtkranens løfteåk og -stropper, svinges rundt til spyleplass og settes ned i mobil båtkrybbe. Båteier høytrykksspyler undervannskrog i løpet av 20 minutter. Båt transporteres deretter med transportvogn til opplagsplass.

Detaljer om vinteropplag kan du lese her.

Egenerklæring

Et absolutt kriterium for å kunne løfte båten din på land på Sølyst er at du i forkant har fylt ut egenerklæring: