Komité for turseiling skal fremme turseiling som et alternativ til foreningens regattaseiling. Mange regattaseilere er også turseilere. Komiteen kan arbeide med å arrangere felles seilturer og turseilersamlinger, hvor for eksempel de som ønsker det kan være med på en uhøytidelig regatta.

I vinterhalvåret arrangeres det månedlige temakvelder.

Aktiviteter

Ingen planlagte aktiviteter

Temamøter vår sommer 2017