Komité for turseiling skal fremme turseiling som et alternativ til foreningens regattaseiling. Komiteen arbeider med å arrangere felles seilturer og temakvelder.

Innspill til fellesturer og temakvelder motas med stor takk!

Send innspill til SS adm. ved Lars Ole, larsole.gudevang@stavangerseilforening.no

Bildet: «Solnedgang på Fjøløy».

Aktiviteter

Liste over temamøter og fellesturer for høsten 2017 og hele 2018 oppdateres kontinuerlig inntil den er «full».

Dato Hva Info Påmelding
13.12.17 Temakveld, Volvo Ocean Race kveld på Sølyst Kl 18- 20

Mer info her.

Ingen påmelding
17.12.17 Julegløgg på Sølyst Kl 18- 20
Mer info her.
Ingen påmelding
17.01.18 Temakveld, Ryfylke Friluftsråd presenterer sitt arbeid og sine brygger Kl 18-20
Mer info her.
Ingen påmelding
Februar Temakveld Kommer
3.-4.03.18 Fellestur til Kvitsøy Mer info her. Her
Mars Temakveld Kommer
13.-15.04 Fellestur til Skartveit med fjelltur Mer info her. Her
10.- 13.05 Fellestur til Utsira Mer info her. Her
1.- 3.06 Åpningsfest på Langøy Komme
15.- 17.06 Fellestur til Nedstrand med fjelltur Mer info her. Her
23.06 St. fest på Sølyst Kommer
August Temakveld/ kurs Kommer
31.- 2.9 Fellestur til Rott Mer info her. Her
24.10 Svein og Irene Mathisen, «Jordomseiling 2014-18». Mer info her. Ingen påmelding
November Temakveld Kommer
16.12 Julegløgg på Sølyst Kl 18- 20 Ingen påmelding